Ylivieskan seutukunta

Ylivieskan seutukunta on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva, kuuden elinvoimaisen kunnan muodostama alue.

Yhdistyksen tehtävänä on yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää kuntien välistä yhteistyötä. Seutukunta parantaa alueen yritystoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä hanketoiminnan avulla, sekä tuo esille alueen saavutettavuutta ja tunnettuutta.  Seudulliset hankkeet aktivoivat samalla toimijoiden välistä yhteistyötä.​

Ylivieskan seutukunta

Tietoja seutukunnasta

Sijainti
Ylivieskan seutukunta sijaitsee Perämeren rannikolla 130 km Oulusta etelään. Alueelta on hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin:
Rautatieyhteydet: Päärata kulkee Ylivieskan ja Oulaisten kautta. Ylivieskan asema on yksi Pendolino -junien pysähdyspaikoista. Itään päin yhteytenä on Ylivieska-Iisalmi -rata.
Maantieyhteydet: valtatiet 8, 27 ja 28 sekä kantatiet 86 ja 63.
Lentoliikenne: Lähimmät lentokentät Oulunsalossa ja Kruunupyyssä (Kokkola) noin 100 km:n etäisyydellä.
Meriliikenne: Rahjan rahtisatama Kalajoella

Väestö

Ylivieskan seutukunnan alueella asuu noin 43 432 asukasta (2019, Väestörekisterikeskus). Reilu kolmannes heistä on alle 25-vuotiaita. 


Elinkeinot
Ylivieskan seutukunta on ns. teollistunutta maaseutua: teollisuus tarjoaa noin viidenneksen alueen työpaikoista. Palveluissa suurin työllistäjä on terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Moni ansaitsee leipänsä myös maa- ja metsätalouden tai tukku- ja vähittäiskaupan aloilla.

Palvelut
Hyvä ja monipuolinen palvelutarjonta yltää seudun joka kuntaan. Kunnat tekevät yhteistyötä mm. perusterveydenhuollossa, jätehuollossa, pelastustoimessa, oikeusapu-, kuluttaja- ja velkaneuvontapalveluissa, kirjastopalveluissa, vesihuollossa ja koulutuksessa. Kaupan keskus Ylivieska vetää väkeä laajemmaltakin alueelta. Nuorten sivut Settinetti.fi.

Koulutus
Alueen oppilaitosten sivustoilta.

Tilastotietoja
Tilastotietoja Ylivieskan seutukunnasta ja Oulun Eteläisen alueesta >

Donetti