Energiaosaamista kasvatetaan kunnissa


Act Now! –energiahankkeen toimijat kokoontuivat Kalajoella perjantaina.

Centria on asiantuntijapartnerina Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoimassa alueellisessa ja samalla kansainvälisessä energiahankkeessa. Tavoitteena on energiaosaamisen ja energiatehokkuuden kasvattaminen kunnissa.

 

Hankkeessa pyritään tunnistamaan kuntien yksilöllisiä energiaosaamisen tarpeita, minkä avuksi tehdään pieniä investointeja pilottikunnassa Sievissä. Tällä hetkellä pilottikunnan investoinnit ovat asennusta vaille valmiina ja vuoden loppuun mennessä saadaan tietoa Sievin kuuden eri kyläkoulun lämmitysenergian tarpeesta. Mukana olevista neljällä koululla energiaa on tuotettu maalämmöllä ja hakkeella kahdella koululla.

Hankkeessa tehty investointi tulee lisäämään kunnan energiatietoutta ja parantamaan energianhallintaa.


- Aikaisemmin lämmityksestä saatava tieto on tullut kuukauden välein. Tiedonkeruujärjestelmän avulla tieto saadaan reaaliaikaisesti, jolloin käytännössä tehostetaan lämmönkulutuksen seurantaa, TKI-asiantuntija Anne-Riikka Rautio Centrialta kertoo.


Energiahankkeessa pyritään muodostamaan paikallisia energiatehokkuustyöryhmiä, joiden tehtävänä on viedä kunnan energiatehokkuusasioita eteenpäin. Jäseninä ryhmissä on tyypillisesti kunnan henkilöstön lisäksi muita kunnalle tärkeitä toimijoita, kuten teollisuuden, maatalouden ja energiatuotannon edustajia. Tällä hetkellä Kalajoella on toimiva energiatehokkuustyöryhmä kuntien energiatehokkuussopimukseen liittymisen myötä ja hankkeessa perustetaan työryhmä myös Sieviin. 

 

Hankkeessa opittua voi hyödyntää myöhemmin muissa alueen kunnissa, aktivointia voi tehdä tämän pohjalta muihin kuntiin. Act Now! -hanke on kehittänyt arviointityökaluja energiaosaamiseen, jotka kunnat saavat käyttöönsä vuoden 2020 loppupuolella Centrian kautta.

 

Kunnat tekevät jatkossa itse investointeja, mutta meneillään olevan hankkeen puitteissa investointeja ei tehdä, koska kyseessä ei ole investointi- vaan koulutushanke. Tarkoituksena on lisätä kuntien tietoutta energiatehokkuudesta ja energianhallinnasta sekä luoda työkaluja kuntien toimijoiden käyttöön. Act Now! -hanke toteuttaa webpohjaisen koulutuspaketin, joka tulee vuoden 2020 loppupuolella julkaisuun. Kunnat pystyvät tekemään muun muassa investointien suunnittelua koulutuspaketin avulla.

 

Sivujuonteena pyritään hiilineutraalimpaan yhteiskuntaan eli uusiutuviin energiaratkaisuihin, Rautio jatkaa.

 

Energiahankkeen kokoontumisissa esitellään projektin tuloksia, vaihdetaan kokemuksia sekä uutta tietoa eri ratkaisuista. Lisäksi toimijoita neuvotaan eteenpäin esimerkiksi sopimusratkaisuissa.

Hankkeeseen osallistuu kuntia/kuntaomisteisia kehitys- ja julkisia tutkimus- ja kehitysorganisaatioita Itämeren Interreg -alueelta Puolasta, Saksasta, Ruotsista, Tanskasta, Suomesta (Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikkö ja Ylivieskan seutukuntayhdistys), Latviasta, Liettuasta ja liitännäisparteri Venäjältä. Merja Haukipuro

Donetti