SEUTUHALLITUS KOKOONTUI

                                                                                                                                            23.11.2018

Ylivieskan seutukunta, seutuhallitus

 

Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus kokoontui 22.11. Työvoiman saatavuus, II-asteen koulutuksen Jedun ja korkeakoulutuksen osalta Ylivieskan Centrian ja Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikön roolit alueella nousivat keskeiseksi asiaksi ja samalla synnyttivät laajaa keskustelua. Yrityksistä saadun palautteen mukaan siirtyminen monimuotototeutukseen ja koulutusresurssien vähentyminen Ylivieskan Centriassa on johtanut siihen, ettei työharjoittelijoita ja näin uutta osaavaa työvoimaa Centriasta saada enää yrityksiin. Työharjoittelu ja koulutusajan aikana tapahtuva oppilaitosyhteistyö on yksi keskeinen tekijä yritysten uuden työvoiman saamiseen. Hyviä esimerkkejä yrityksillä on yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, mutta nyt elinkeinoelämän korkeasuhdanteeseen osunut koulutuksen reformi niin korkea- kuin II-asteen koulutuksessa ja rajut muutokset oppilaitosten opetuksessa huolestuttavat yrityksiä ja kuntapäättäjiä alueella.

Oulaskankaan tilanne myös huolestutti. Kuntien ja alueen pitää olla tarkkana, ettei soteuudistus johda siihen, että kaikki erikoissairaanhoito keskittyy ennen pitkään Ouluun ja vaarantaa myös Oulaisissa Oulun ammattikorkeakoulun toiminnan.  

Kuntien on nyt pakko miettiä erilaisia keinoja. Joutuvatko kunnat jatkossa rahoittamaan pääkampusten ulkopuolisilla alueilla sellaista koulutusta, erityisesti ammattikorkeakoulutuksessa, jota yritykset ja muut työnantajat tarvitsevat? Seutuhallitus haluaa selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön kannan, onko todella niin, ettei nähdä merkittävienkin yritysten huolta alueemme työvoiman saamisessa ja koulutuksessa halutaan vaan vauhdittaa keskittämiskehitystä? Muun muassa Oulussa nuorisotyöttömyys kasvaa ja maakunnan eteläosassa työvoimapula piinaa. Mitkä uhkatekijät ovat alueen ammatillisessa koulutuksessa? Tuleeko koulutuksen saatavuutta ajatella uudesta näkökulmasta; eri toimijoiden avulla yhdessä omien alueen koulutustoimijoiden kanssa sekä hakea uusia koulutuksen tarjoajia alueelle?  Onko nyt vakavasti mietittävä II-asteen koulutuksessa Raahen ja Jedun alueen yhteistyötä ja jopa vauhdittaa näiden yhdistymistä?

Toimenpiteinä nostettiin esiin ministeriössä käynti sen pohjalta, miten asiat yrityksissä nähdään. Kaikenlaista tiedottamista niin sidosryhmien suuntaan tulee lisätä työvoimaongelmasta ja sen tulevaisuuden haasteista ja erilaisia ratkaisuja tulee kehittää. Korkeasuhdanne hellittää jossain vaiheessa, mutta osaavan työvoiman saatavuus silti pysyy ja yritysten osaamisen pitää uudistua myös silloin kun markkinatilanne heikkenee. Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kutsuu ensin Ylivieskan seutukuntayhdistyksen seutujohtaja Timo Kieman ja YTEK:n toimitusjohtaja Sampo Siikin työryhmäpalaveriin, jossa mietitään erityisesti korkea-asteen koulutusta sekä yritysten työvoiman saatavuutta nykytilanteessa ja tulevaisuuden kannalta. Tämän jälkeen kuviota työstetään alueellisesti, muun muassa Kauppakamarin ja Menestyvät Jokilaaksot idean pohjalta yhteistyössä Kauppakamarin, kuntien ja yritysten edustajien kanssa. Myös mahdollisia muita toimenpiteitä asian edistämiseksi voidaan tämän lisäksi tehdä.

Seutuhallitus hyväksyi seutukuntayhdistyksen 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esitettäväksi seutuvaltuustolle. Talousarvion loppusumma on hieman yli 300 000 €. 

 

 

Lisätietoja: Timo Kiema, 0505908044


Donetti