Act NOW! -hanke toimii Ylivieskan seudulla


Act Now –projekti näyttää, kuinka paikalliset kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmat (SEAP) voidaan muuttaa todellisiksi energiansäästöiksi rakennuksissa. Projektissa esitellään ICT-pohjaisia energiankulutuksen seuranta- ja hallintatyökaluja. Tarkempi ymmärrys rakennusten energian kulutuksesta auttaa tunnistamaan helpoimmat parannuskohteet ja suunnittelemaan tarvittavat investoinnit. Henkilöstöä koulutetaan energianhallinnassa, investointisuunnittelussa ja kommunikoinnissa sijoittajien ja rakennusten käyttäjien kanssa. Act Now –hanke on hyväksytty Baltic Sea 2014-2020 –ohjelman hakemusprosessin toiselle kierrokselle, ja lopullinen hakemus jätetään tammikuun puoliväliin mennessä. Projekti vastaa erityisesti rahoitusohjelman tavoitteeseen ”lisätä energiatehokkuutta parantamalla julkisen ja yksityisten toimijoiden teknisiä valmiuksia energiatehokkuuden suunnittelussa”. Projekti pyrkii kasvattamaan osaamista niin alueellisen energiapolitiikan, aluesuunnittelun ja –kehityksen kuin kiinteistönhoidonkin alalla kunnissa, joilla on jo energiatehokkuus- ja ilmastostrategioiden suunnittelusta kokemusta. Osaamista kasvatetaan kunkin osallistuvan kunnan tarpeiden mukaan. Näissä osaamisen kasvattamissuunnitelmissa keskeisenä osana ovat paikalliset energiansäästöryhmät, jotka koostuvat sekä kuntien että elinkeinoelämän ja 3. sektorin avaintoimijoista. Tämä ryhmän tarkoituksena on ohjata energiatehokkuuden seurantaa ja henkilöstön kouluttamista alueellisella tasolla. Erityisinä painopisteinä tulevat olemaan energiatehokkuuden osaaminen, investointisuunnittelu ja yhteistyö yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Koulutusten suunnittelusta vastaa tutkimuspartnereista koostuvat kansainvälinen tiimi. Koulutusten eräs keskeinen tavoite on synnyttää aitoja toimenpiteitä paikallisten energiatehokkuusstrategioiden jalkauttamiseksi kiinteistöihin. Toiminnan tuloksena pilottikiinteistöihin tehdään toteutusaikataulu jälkiasennuksille ja energiaremonteille.

Suomesta projektin partnereita ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Centria ammattikorkeakoulu.

Kokonaisbudjetti 3 598 182 € Itämeren Intterreg -ohjelma 2 585 268 € 

Partnerien oma rahoitus 745 089 € 

Partnerien budjetit Suomi: Ylivieskan seutukuntayhdistys 146 405 € 

Centria ammattikorkeakoulu 182 003 €


Hankkeen toteutusaika on 25.5.2017 - 30.9.2020 


Hankkeen yhteystiedot


Ylivieskan Seutukuntayhdistys

Timo Kiema Projektipäällikkö Act Now -hanke +358 50 5908 044 

timo.kiema(at)ysk.fi

Merja Haukipuro Tiedottaja+ 358 44 3258866 

merja.haukipuro(at)ysk.fi

Centria ammattikorkeakoulu

Mikko Himanka Projektipäällikkö Act Now -hanke +358 44 4492 537

mikko.himanka(at)centria.fi

Donetti