Kulttuurikyselyn tulokset

Kulttuurikyselyn tuloksilla kulttuuria kehittämään

Ylivieskan seudulla ja Kärsämäellä toteutettava Kulttuuristartti-hanke julkaisee kulttuurikyselyn tulokset. Kulttuurikyselyyn vastasi yhteensä 248 henkilöä.

Kyselyssä nousi ilmi myös kulttuuripuolen kehittämistarpeita, joita voivat toteuttaa sekä kulttuuria toteuttavat tahot, yhdistykset ja järjestöt kaupungin kulttuuripalveluiden ja muiden kaupungin toimijoiden lisäksi.

Vastauksissa nousi toive muun muassa kunnolliseen elokuvateatteriin, luonnossa tapahtuvaan liikuntapainotteiseen kulttuurikokemukseen, alle kouluikäisten teatteri- ja musiikkiesityksiin sekä vieraiden kulttuurien esittelyyn. Eniten vastaajat osallistuisivat mielellään Ylivieskan ja Kärsämäen seudulla muun muassa teatteriesityksiin omalla tai muilla paikkakunnilla sekä stand up-esityksiin. Lisäksi Ylivieskan seudun vastaajat osallistuivat eniten Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumiin ja Kärsämäen vastaajat Musiikkia Paanukirkossa ja Ars Kärsämäen nykytaidenäyttelyihin. Yhteisestä alueellisesta kulttuuripassista vastaajat olivat myös kiinnostuneita ja olisivat valmiita maksamaan. Hajonta hinnan, jota vuosittaisesta kulttuuripassista ollaan valmiita maksamaan, on kuitenkin suurta, muutamasta kympistä jopa useampaan sataan euroon.
Kulttuuritoimijoille järjestetään Ylivieskassa ja Kärsämäellä syksyllä kaksi palvelumuotoilun pajaa, jossa päästään edelleen kehittämään palveluja kyselystä saadun palautteen avulla.
Kulttuurikysely toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta saaneessa Kulttuuristartti-hankkeessa.

Kulttuurikyselyn tulokset tästä linkistäDonetti