Ylivieskan seutukunnan seutuvaltuusto 24.5.2018: Pohjois-pohjanmaan eteläosassa osaoptimoinnista eroon

Seutuvaltuuston kokouksen aluksi pienimuotoisessa seminaarissa ja paneelissa alueellisen edunvalvontaan toivat näkemyksen kansanedustaja Antti Rantakangas, Jedun kuntayhtymäjohtaja Keijo Makkonen ja Oulun Kauppakamarin palvelusektorin asiamies Maria Juurikka.  Puheenvuorot virittivät monipuolisen keskustelun, miten edunvalvontaan tulee suhtautua maakunnan eteläosassa maakuntahallinnon uudistuksen edetessä. Haasteet työvoimakysymyksissä sekä tärkeissä edunvalvontateemoissa jatkossa korostuvat. Paljon on käyty keskustelua, mitä Ylivieskan seutukunnan kunnat ja koko Pohjois-Pohjanmaan eteläosa tarvitsevat edunvalvonnassa ja alueellisessa kehittämisessä. Antti Rantakangas totesi, että nyt voidaan jatkaa entiseen malliin - ja ei ole kuin hävittävää - tai nyt on viimeistään tartuttava asiaa.  Antti Rantakangas kertoi, että paljon isoissa kysymyksissä yhteistyöllä on onnistuttukin edunvalvonnassa, mutta hajanainen toimintatapa ja tulipalojen sammuttaminen ei ole hyvä malli. Oulun kaupunki on tehnyt toimenpiteitä Oulun kaupungin edunvalvonnan kehittämiseksi kokoamalla taakse tärkeät sidosryhmät. Antti Rantakangas ehdottikin, että samanlaisen mallin toiminta käynnistetään niin, että Jedu voisi olla ydin asialle ja mukaan otetaan tärkeitä sidosryhmiä. Keijo Makkonen puheenvuorossaan esitteli faktat, miten Jedu nyt keskittyy koulutuskysymyksiin ja mitä kuntayhtymän perussopimus mahdollistaa tällä hetkellä. Jedu tekee sitä, mitä omistajakunnat tahtovat. Sinänsä asialle ei ole esteitä, mikäli omistajakunnat näin haluavat ja perusopimusta muutetaan ja toiminta resursoidaan.

Maria Juurikka kertoi, että kuntajohtajien kanssa on käyty keskusteluja ja työryhmätasolla mietitty elinkeinoelämän näkökulmasta aluekuviota. Maria Juurikka toikin puheenvuorossa esiin, miten elinvoimaisen Pohjois-Pohjanmaan eteläosan on pidettävä puoli erityisesti tulevaisuudessa. Nykyiset valtion ja aluehallinnon resurssoinnit ovat olleet kohtuullisella tasolla alueella, mutta edunvalvontaa ja toimintamallia on tehostettava. Työvoimakysymykset ovat nyt haastavia ja tulevaisuus ei tilannetta korjaa. Alueen tunnettavuutta on lisättävä. Maria Juurikka totesi, että jos ei alue houkuttele riittävästi opiskelijoita ja työvoimaa, yritykset siirtävät toimintoja muualla. Keijo Makkonen harmitteli alueen tunnettavuuden ongelmaa. Enää ei saada riittävästi opiskelijoita aloituspaikkoihin. Esimerkiksi puuala ei vedä opiskelijoita, vaikka toimiala on alueen vahvuus. Centrian tilanne Ylivieskassa ja OAMK:n tilanne Oulaisissa on oma haasteensa. Centrian toiminta Ylivieskassa ja Oulaisissa OAMK:n toiminta ovat alueen kannalta todella tärkeitä. OAMK Oulaisissa nojaa vahvasti myös alueen terveydenhuollon resursseihin ja Oulaskankaan sairaalan merkitys on iso ja välilliset vaikutukset suuret.

Seutuvaltuutetut käyttivät aktiivisesti puheenvuoroja ja oltiin yhtä mieltä, että Antti Rantakankaan esiin tuomasta osaoptimoinnin ongelmasta pitää alueella päästä irti. Nyt on löydettävä keinoja – ei riitä, että kunnat saavat aikaan tuloksia osaoptimoimalla isojen kysymysten edunvalvontaa. Myös alue- ja alueelliseen elinvoimakysymyksiin ja alueen tunnettavuuteen pitää tehdä jotakin ja ripeästi. On paljon yhteisiä haasteita. Raahen seudun rajapintaa tulisi myös pohtia. Tällä hetkellä koulutuskysymykset eivät ole yhteinen nimittäjä Raahen kanssa, vaan yhteinen nimittäjä löytyy muista yhteiskuvioissa tässä tärkeässä asiassa.  

Keskustelun päätteeksi Alpo Löytynoja ehdottikin, että seutuvaltuusto tekee ehdotuksen kolmen seudun seutuvaltuuston yhteisestä seminaarista. Seminaarissa on alustuksia asian eteenpäin viemiseksi. Ei valmista ratkaisua tai yksittäistä selvitystä, vaan yhdessä haetaan tulokulmaa asiaan alustusten pohjalta. Maria Juurikka kertoi, että kauppakamarin työryhmä kokoontuu vielä ennen kesälomia ja voi tuoda näkemyksen yhtenä alustajana seutuvaltuustojen yhteiseen kokoukseen. Tavoitteena on, että alueellinen uusi toimintamalli edunvalvontaan saadaan ripeästi jalkeille. Seutuvaltuusto päätti esittää kahdelle muulle seutuvaltuustolle seminaarin järjestämisestä kesälomien jälkeen

Seutuvaltuusto päätti vastuuvapaudesta hallitukselle ja seutujohtajalle. Tilinpäätös oli 8 891 € alijäämäinen. Alijäämäisyyteen vaikutti useimpien projektien lopputoimet. Yhdistyksen omaisvaraisuusaste ja kassavalmius on hyvällä tasolla.

Lisätietoja: seutuvaltuuston puh.joht. Antti Toivola, 0440334984 ja seutujohtaja Timo Kiema, 0505908044

Donetti