Kulttuuristartti-hanke käynnistyi


Hanke osallistaa kulttuuripalveluiden ei-kävijät 

Kulttuuristartti koostuu luovista kulttuurikokeiluista Ylivieskan ja Kärsämäen kuntien alueella. Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn tiedon pohjalta laaditaan osallistamissuunnitelma alueen kulttuuripalveluiden käyttöön. Osallistamissuunnitelma on vapaasti myös muiden kulttuurialan toimijoiden käytössä. 

Kulttuurikokeilut ja niiden pohjalta luotava suunnitelma vastaavat alueen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen puhutella aiempaa laajempaa yleisöä, ja kuntien tarpeeseen tukea kulttuuritoimijoita hyvinvointityössä. 

Hanke alkaa kuntien kulttuurikyselyllä, jossa kuntalaiset saavat antaa palautetta nykyisistä palveluista ja ideoida tulevaa, kysely tulee nähtäville Ylivieskan ja Kärsämäen sekä Ylivieskan seutukunnan www-sivuille.

Kulttuuristartti hanke alkaa Ylivieskassa senioreiden, nuorten aikuisten ja lapsiperheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Mukana on ei-osallistuvia senioriryhmiä, joille viedään kulttuuria ja yhteisöllisyyttä osaksi heidän arkeaan. Näin vuorovaikutteisuus hyvinvointipuolen ja kulttuurialan välillä lisääntyy. Lisäksi järjestetään useampia yhteisöllisiä kokeiluja, joihin osallistetaan eri ikäryhmiä.

Kärsämäen alueella hanke keskittyy kulttuurin ei-kävijöiden ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen. Työ jatkuu uusien tapahtumien, viestinnän ja tempausten kehittämisellä. Toiminnasta kerätään palautetta palveluita testaavan ryhmän avulla. Kärsämäellä hankkeesta vastaa Kattilakosken kulttuuriosuuskunta. 

Hanketta on avustanut Opetus-ja Kulttuuriministeriö.

Lisätiedot: Kulttuuristartti –hanke

Ylivieskan seutu                                     Kärsämäki

Projektipäällikkö                                    Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Merja Haukipuro                                    Projektipäällikkö

044 3258866                                           Raisa Tasanto                                                       

                                   


Donetti