Ylivieskan seutukunnan uusi seutuvaltuusto aloitti työnsä

Ylivieskan seutukunnan uusi seutuvaltuusto aloitti työnsä 11.9.2017 ja päätti ylimääräisessä järjestäytymiskokouksessa henkilövalinnoista. Seutuvaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 - 2018 valittiin Antti Toivola Sievistä, 1. varapuheenjohtajaksi Jorma Perälä Oulaisista ja 2. varapuheenjohtajaksi Alpo Löytynoja Ylivieskasta. Seutuvaltuusto valitsi myös seutuhallituksen jäsenet toimikaudeksi 2017 – 2018. Seutuhallituksen jäseniksi valittiin (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Terho Ojanperä Ylivieskasta (Markus Jaatinen), Kati Marjakangas Ylivieskasta (Samuli Kärkinen), Hannu Kaartinen Oulaisista (Pekka Heiska), Pekka Rahkola Oulaisista (Jaakko Kittilä), Jukka Puoskari Kalajoelta (Raili Myllylä), Juha Nivala Kalajoelta (Mari Niemelä), Janne Tervo Sievistä (Rami Rauhala), Olli Ikonen Alavieskasta (Eija Saarela) ja Kari Jokela Merijärveltä (varajäsen valitaan myöhemmin). Seutuhallituksen asiantuntijajäseneksi valittiin Jarmo Nahkala Alavieskasta. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jokela Merijärveltä ja varapuheenjohtajaksi Terho Ojanperä Ylivieskasta.

Järjestäytymiskokouksen yhteydessä pidettiin myös seutuseminaari kuntien ja seutukunnan tulevaisuudesta maakuntahallinnon uudistukseen ja nykyisen rakennerahastokauden loppuun. Maakuntahallinnon uudistus astuu voimaan 1.1.2020 ja rakennerahastokausi päättyy 21.12.2020.

Eri asiantuntijoiden Päivi Keisanen/Pohjois-Pohjanmaan liitto, Risto Pietilä/Raahen seutukunta, Terho Ojanperä/Ylivieskan kaupunki/maakuntahallinnon väliaikaistoimielin, Jarmo Soinsaari/Oulaisten kaupunki/maakuntahallinnon elinkeinot, työvoima ja rahoitus -työryhmä, Johanna Kiiskilä/SOTE -valmistelu/Pohjois-Pohjanmaan liitto ja kansanedustaja Juha Pylvään alustusten pohjalta seutukuntayhdistyksen jäsenkunnat kommentoivat seudullisen työn tulevaisuudesta ja tulevaisuuden painopisteistä. Päällimmäisenä isona kaiken kattavana huolena Juha Pylväs nosti esiin kuntien yhteistuumaisuuden puutteen. Liian vähän kunnat sitoutuvat yhteiseen edunvalvontaan ja yhteiseen tekemiseen. Jatkossa kaikista resursseista joudutaan kuitenkin taistelemaan huolimatta palveluiden sähköistymisestä. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat olleet rajuja ja erittäin voimakkaasti vaikuttaneet Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan. 

Toinen iso kysymys on kuntien/alueen heikko tunnettavuus ja tätä kautta vetovoima. Kolmantena suurena huolenaiheena on väestön vähentyminen ja nuorten poismuutto.  Ylivieskan kaupunki on pitkään ollut seutukunnan kunnista kasvu-uralla. Tämä ei ole mitenkään itsestäänselvyys ja muitten seutukunnan kuntien osalta tilannetta pitää saada parannettua. Seutuseminaarissa todettiin, että neljä seutukuntaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on tiivistänyt yhteistyötä ja tämä nähtiin hyvänä. Neljä seutukuntaa on myös alkanut valmistelemaan yhteistä aluestrategiaa.

Seutuvaltuuston näkemyksen mukaan seutukuntayhdistyksen tulee panostaa laajempiin teemoihin, joilla varaudutaan maakuntahallinnon uudistukseen ja alueen vetovoiman kasvattamiseen. Isoja teemoja ovat ammatillisen koulutuksen kysymykset, maaseudun elinvoimakysymykset, SOTE:n asioista puolensa pitäminen alueen kannalta, avoimen sektorin erityisteemat kuten viennin kehittäminen, invest-in -toiminta ja työvoiman saatavuuskysymykset sekä logistiikka, liikenneyhteydet ja tietoliikenne.

Seutuvaltuusto käymänsä lähetekeskustelun pohjalta antoi seutuhallitukselle valmisteluvastuun seutukuntatyön painopisteitten ja toimenpiteitten valmisteluun maakuntahallinnon uudistukseen ja ohjelmakauden loppuun. Varsinaiseksi syksyn seutuvaltuuston ajankohdaksi päätettiin 13.12.2017, jossa seutuhallituksen laatima toimintasuunnitelma esitellään.

 

Lisätietoja: Timo Kiema/050 5908 044

Donetti