seudullisen edunvalvonnan merkitys kasvaa

Ylivieskan seutukunnan edunvalvonnassa painottuivat viime vuonna alueelliset

koulutuskysymykset sekä sote- ja maakuntauudistus. Pohjois-Pohjanmaan

eteläosan neljä seutukuntaa käynnistivät selvitystyön yhteisen edunvalvonnan

tehostamiseksi.

 

Seutuvaltuuston puheenjohtaja Juhani Kärki painottaa, että seudullisen

edunvalvonnan merkitys on entisestään kasvamassa.

 

- On useita eturistiriidattomia teemoja kuten ammatillinen koulutus,

logistiset kysymykset ja vaativat yrityspalvelut, joiden edunvalvontaa

tarvitaan edelleen.

 

Kärjen mukaan haasteena alkaa olla työvoiman saatavuus, ja erikoisosaajista

on yrityksissä jo pulaa. Samalla hän muistuttaa pendelöinnin ja työvoiman

liikkuvuuden merkityksestä. Ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan, joten

pendelöintiin pitää olla toimivat yhteydet.

 

Ylivieskan seutuvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Seutujohtaja toi tiedoksi myös seutukunnan rakennemuutosstrategian vuosille

2017–2019. Sen tavoitteena on tuottaa poliitikoille ja viranhaltijoille

päivitettyä tietoa niistä toimenpiteistä, joilla kehitetään kuntien ja

alueen kilpailukykyä ja varaudutaan maakuntahallinnon uudistukseen.

 

Seutukuntayhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätös oli noin 5000 euroa

alijäämäinen. Ulkopuolista hankerahoitusta seutukunta sai viime vuonna noin

681 000 euroa, ja kuntien jäsenmaksujen osuus oli noin 442 000 euroa. Taseen

loppusummaksi muodostui noin 685 000 euroa. Seutukuntayhdistyksen

henkilöstön vahvuus oli viime vuonna 8,5 henkilötyövuotta.

 

Kuntavaalien ajankohdan vuoksi valtuusto kokoontui vielä edellisen

vaalikauden kokoonpanolla. Uusi seutuvaltuusto järjestäytyy syyskuussa,

jolloin myös järjestetään aluekehityksen ajankohtaisiin haasteisiin liittyvä

seminaari.
Donetti