SomeBoost – suosittelua ja aktiivista yhteistä tekemistä Somessa

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoimassa SomeBoost –hankkeessa tavoitteena oli lisätä yritysten yhteistyötä erityisesti sosiaalisen median markkinoinnissa. Tavoitteena oli luoda yhteistyötä, jonka avulla yksittäisen yrityksen näkyvyyttä voitaisiin parantaa suosittelun keinoin.

Yhteistyö lähti liikkeelle suunnitelmallisen viestinnän opettelusta. Mukana oli 10 mikroyritystä vuoden mittaisen ajanjakson. Vuoden aikana huomasimme, että aktiivinen toiminta sosiaalisessa mediassa tuo tulosta. Merkitystä on myös mitä suurimmassa määrin sillä, että tavoitamme kohderyhmämme oikeanlaisella sisällöllä.

Suosituksien (tykkäämisten, reaktioiden ja jakojen) kautta yritykset onnistuivat kasvattamaan yleisöä ja saamaan parempaa näkyvyyttä omille tuotteilleen ja palveluilleen. Ilo oli myös huomata, että kaikki yritykset pystyivät lisäämään sosiaalisen median ja erityisesti Facebookin käyttöön liittyvää osaamistaan. Rohkeutta kokeilla erilaisia päivityksiä ja kampanjoita lisääntyi myös. Loistavana esimerkkinä tästä oli ÄmpäriBoost-arvonta, jonka yritykset toteuttivat yhteistyössä keskenään. ÄmpäriBoostin aikana yritysten näkyvyys sosiaalisessa mediassa lisääntyi merkittävästi.

Haasteitakin matkan varrelle mahtui. Päivityksiin ei aina tahtonut kiireen keskellä riittää aikaa. Tätä pyrittiin ratkaisemaan tekemällä ajastettuja päivityksiä ja suunnittelemalla viestintää paremmin. Ryhmän tuen yrittäjät kokivat erityisen tärkeäksi. Yritysryhmähankkeiden voima on ehdottomasti yhteisessä tekemisessä. Kokemusten jakaminen lisää jaksamista ja mahdollistaa myös parempia tuloksia. Ideoita ja osaamista jaettiin ahkerasti.

Suosittelen lämpimästi tällaista toimintatapaa moneen erilaiseen kehittämiseen. Erilaisten ihmisten, osaamisten ja resurssien yhdistäminen mahdollistaa oman liiketoiminnan kehittämisen monella eri saralla.

Henna Väätäinen
Projant Oy
Asiantuntija, SomeBoost


Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä  on tehnyt SomeBoost-yritysryhmähankkeesta myös vaikuttavuusarvioinnin. Lisätietoja julkaisusta saa SomeBoost-hankkeen projektipäälliköltä Sirpa Nevanperältä: puh. 040 842 0704, s-posti: sirpa.nevanpera@ysk.fi

Donetti