seutukunta varautuu alueuudistukseen

Aluehallinto- ja sote-uudistus näkyy ensi vuonna myös seutukuntien työssä. Ylivieskan seutuvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman, jossa keskeistä on varautuminen toimintaympäristön muutoksiin.

Tänä vuonna 20 vuotta täyttänyt seutukuntayhdistys terävöittää toiminta-ajatustaan. Sen kärkenä on jäsenkuntien elinvoiman vahvistaminen ja aluekehitysvarojen ohjaaminen kuntien kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Toinen päätehtävä on valvoa alueen etuja muun elinkeinoelämään, ammatilliseen koulutukseen ja kuntien toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä.

Neljän seutukunnan (Raahe, Ylivieska, Nivala-Haapajärvi ja Haapavesi-Siikalatva) yhteistyö tiivistyy entisestään kuluvalla EU-ohjelmakaudella yhteisten hankkeiden kautta. Tavoitteena on löytää nykyistä tehokkaampi toimintapa neljän seutukunnan kesken alueen etujen ajamisessa. Suurhankkeet ovat tiivistäneet myös rannikon suuntaista yhteistyötä.

Seutukuntayhdistyksen talousarvio vuodelle 2017 on 1,6 miljoonaa euroa. Kuntien jäsenmaksuna säilyy 10 euroa asukasta kohti. Se muodostaa vajaan kolmanneksen rahoituksesta, josta valtaosa tulee Ely-keskuksen ja maakuntaliiton kautta EU:lta.

Toiminnan painopiste on yhä hanketyössä ja alueen edunvalvonnan terävöittämisessä. Seutukunnan tällä hetkellä hallinnoimista hankkeista isoimpia ovat usean tahon yhteishankkeet Tuottava työ sekä Rajaton-yrityspalveluhanke.

Kuntien johto koolle keväällä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ja PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö Hannu Leskinen kertoi seutuvaltuustolle sote-uudistuksen etenemisestä.

Eri toimialojen työryhmät työstävät parhaillaan esityksiä muun muassa palveluverkosta, toiminta-alueista ja palvelujen tuottamistavoista. Kokonaisehdotuksen on Leskisen mukaan määrä olla valmis huhtikuussa, jonka jälkeen vuorossa on aluekierros ja kuulemiset.

- Kyseessä on kuitenkin vasta ehdotus, ja varsinaiset päätökset tekee (vuoden 2018 alussa valittava) maakuntavaltuusto.

Seutuvaltuusto päätti järjestää keväällä neljän seutukunnan luottamushenkilö- ja kuntajohdolle yhteisen keskustelutilaisuuden. Siellä tavoitteena on saada mahdollisimman selkeä näkemys siitä, miten maakuntauudistus vaikuttaa alueen SOTE -palveluihin. Samalla linjataan tarpeen mukaan alueen tavoitteita.


Lisätietoja:
seutujohtaja Timo Kiema, p. 050 590 8044

Donetti