YritysPuhti

Hankkeessa kootaan ja hallinnoidaan ns. minimikroyritysten (mikroklustereiden) yritysryhmähankkeita. Hankkeessa myös ryhmäytetään yrityksiä, eli yrityksille luodaan edellytyksiä löytää toisensa sekä löydetään yritysten samankaltaiset kehittämistarpeet ja tuodaan ne yhteen yritysryhmähankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös löytää jo valmiit, olemassa olevat mikroklusterit, yritysverkostot ja yritysryhmät, joilla siis jo on yhteistä toimintaa. Näihin ryhmiin on jo muodostunut luonteva toimintatapa ja luottamus lähteä mukaan yritysryhmänä jalostamaan kehitystoimia.

Kesto
01.05.2016 – 30.04.2017
Hallinnoija ja kumppanit
päätoteuttaja Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Budjetti
55,283 €
Rahoittaja
Rieska-Leader


Hankkeen yhteystiedot

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Sirpa Nevanperä
+358 (0)40 8420 704
sirpa.nevanpera(at)ysk.fi

Donetti