MiniMikro

Hankkeessa selvitetään Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella olevien pienten, ns. minimikroyritysten (1-4 henkeä työllistävät) kehittämistarpeita. Näin saadaan tarkempaa tietoa ko. yritysten tarpeista ja tulosten perusteella voidaan mahdollisessa jatkohankkeessa tarjota yritysryhmille asiantuntijapalveluita ja muuta apua, jotta pienten yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta saadaan kasvatettua. Mikäli pienet yritykset saadaan menestymään, parantaa sen alueen työllisyyttä.

Kesto
01.08.2015 - 31.08.2017
Hallinnoija ja kumppanit
päätoteuttaja Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Budjetti
46 919 €
Rahoittaja
Rieska-Leader


Hankkeen yhteystiedot

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Sirpa Nevanperä
+358 (0)40 8420 704
sirpa.nevanpera(at)ysk.fi

Donetti