Oulun Eteläisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, Settinetti

Hallinnointi
Ylivieskan seutukuntayhdistys ry. Osa kuntien lakisääteistä palvelua.
Kesto
01.04.2011-31.12.2016, alueellinen palvelu
Budjetti
Seutukunnan ja kuntien omarahoitusosuus
Yhteystiedot
p. 044 325 8877

E-mail etunimi.sukunimi@ysk.fi / nuorisotiedotus@settinetti.fi

Tavoitteet
Tavoitteena on aktivoida nuoria muun muassa tapahtumissa, toteuttaa nuorten tieto-ja neuvontatyötä verkkosivuston ja ohjauksen kautta animaatiopajoissa ja Elävässä kirjastossa, joita järjestetään nuorille. Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut ovat mukana Aloitekanava.fi -sivuston lanseerauksessa ja tiedottamisessa. Kunnat ovat saaneet toimintamallin, jota he pystyvät hyödyntämään nuoriso- ja vapaa-aikapuolella kunnissa ja toimimaan annettujen asetusten mukaisesti. Animaatiopajat, Elävä kirjasto ja Settinetti.fi - sivuston ylläpito toteutetaan OE nuorten tieto-ja neuvontapalvelusta.  Ylivieskan seutukunnan yhteistyökumppanina nuorten tieto-ja neuvontapalveluissa toimii Haapaveden Opisto. Kuntien nuoriso-ja vapaa-aikatoimijat toimivat yhteistyössä nuorten tieto-ja neuvontapalvelun kanssa.

Toimintaa
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tiedottaa ja neuvoo nuoria koskevissa toimeksiannetuissa/kysytyissä asioissa www-sivuston kautta Pulmakulmassa tai sähköpostitse/puhelimitse. Tiedotetaan Settinetti.fi -sivustoilla eri aihealueissa nuoria koskevista asioista ja Uutiset/Tiedotteet osiossa sekä alueen nuorille suunnatuista tapahtumista Settinetin tapahtumakalenterissa.Webjärjestelmän pääkäyttö ja ohjaus toteutetaan OE nuorten tieto-ja neuvontapalveluista käsin, jossa nuorisotiedottaja ohjeistaa ja päivittää valikkorakenteet, ohjaa tapahtuma/tiedote -päivittäjiä sekä järjestää/kutsuu koolle ohjausryhmään ja koulutukseen. Pulmakulmassa toimivat Kysy-terveydestä, opinto-ohjaajalta ja nuorisotiedotukselta -vastauspalvelut. Nuorisotiedottaja ohjeistaa uudet käyttäjät ja koordinoi sivustojen toimintaa ja Pulmakulman neuvontaa.Settinetti.fi sivustoilla on tällä hetkellä kuukausittain noin. 6000 uniikkia kävijää (eri koneelta rekisteröityjä). Yhdellä koneella on luonnollisesti myös useampia kävijöitä. Kuntien nuoriso-ja vapaa-aikatoimen tietoja sekä yhdistysten/harrastajien yhteystietoja päivitetään, heidän toivotaan olevan yhteydessä nuorten tieto-ja neuvontapalveluun muuttuneiden tietojen päivittämiseksi.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut osallistuu nuorten parissa toimijoiden kokoontumisiin ja ylläpitää myös hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään terveyteen koottua osiota terveys-valikon alla. Lisäksi Settinetissä on erillinen sähköinen palvelukartta osoitteessa www.settinetti.fi/onnistuvatopit, johon on päivitty sosiaali- ja terveyspuolen toimijoiden ja muita nuoria tukevien tahojen yhteystietoja. Sähköinen palvelukartta päivitetään sivustoille vuoden aikana.

Sivustoilta saa kattavasti tietoa mm. asumiseen, työelämään, opiskeluun, vapaa-aikaan, terveyteen, kansainvälisyyteen ja kansalaisena olemiseen liittyvissä asioissa.Fyysisistä Setti-tiedotuspisteistä voi olla yhteydessä OE nuorten tieto- ja neuvontapalveluun tai kunnan nuoriso- ja/tai vapaa-aikatoimeen.

Aikaisempaa
Oulun Eteläisen nuorten tieto-ja neuvontapalvelut kiersivät jokaisessa mukana olevassa kunnassa ja työntekijät järjestivät sekä ohjasivat nuoria Digitarinoiden tekemisessä, jotka ovat nähtävillä Settinetti.fi -sivustolla sekä Youtubessa Settinetin kanavalla.

Aikaisemmin keskeisempinä tavoitteita oli lisäksi markkinoida ja tiedottaa nuorten tieto- ja palveluista Nivala-Haapajärjärven, Siikalatvan ja Ylivieskan seutukuntien kunnissa. Toiminta on vakiintumassa alueelliseksi palveluksi. Uusien kuntien osalta koulukierroksia ja tieto- ja neuvontapalveluista kierretään sovitusti oppilaitoskohtaisesti 13 kunnassa. Samalla nuorten tieto- ja neuvontapalvelun rinnalle ja tueksi kehitetään uusia nuorten sähköisiä palveluja.

Ylläpidetään palvelua, yhteistyöverkostoja (esim. kouluterveydenhoitajien ja opinto-ohjaajien kysy/vastaa -palvelu) ja kehitetään nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimintaa sosiaali- ja terveyspuolentoimijoiden suuntaan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa kokoontuu alueellinen ohjausryhmä, joka suunnittelee toiminnan järjestämistä ja organisointia sekä vastaa vakiinnuttamistyöstä.

Palvelua varten luodut Internet-sivut uudistuivat 2015. Fyysisten tiedotuspisteen materiaalitilauksia on pienennetty ja tiedotuspisteisiin tilataan vain tärkeimpiä esitteitä.Jokaisen kunnan tiedotuspisteessä toimivat Internet -yhteydet ja niistä voi myös tulostaa koneilta. Kuntien yhteyshenkilöt toimittavat tapahtumatietoja ja tiedotteita suoraan nuorisotiedotuskeskukseen tai Settinetin sivuilla olevaan alueelliseen tapahtumakalenteriin, josta ne lisätään sivustoille. Settinetin kautta saa henkilökohtaista neuvontaa ja nuoret ohjataan oikean tiedon pariin.

Settinetin sivustolle yhdistyvät toimintavuoden aikana myös Onnistuvat Opit -sivustot, jolloin alueen toimijoiden yhteistyötä hyödynnetään edelleen. Samalla yhteistyöllä panostetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyön muotoon ja tuetaan nuorten hyvinvointia. Kehitetään palvelua ja siihen liittyvää yhteistyötä nuorten tarpeita vastaaviksi nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta annettujen lakien ja suositusten mukaan.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat ja kaikki nuorten parissa toimijat voivat käyttää nuorten tieto-ja neuvontapalvelua/Settinettiä työvälineenään tiedonhaussa ja alueellisessa tiedottamisessa.

---------------

Alueen kunnista on sitoutunut alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ylläpito-, kehittämis- ja vakiinnuttamistyöhön.
Ylivieskan sk: Alavieska, Kalajoki, (Himanka yhdistynyt) Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska
Nivala-Haapajärven sk: Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Siikalatvan sk: Haapavesi, Siikalatva (Piippola, Pulkkila, Rantsila, Kestilä)

www-sivut: http://settinetti.fi

Donetti