Oulu South Crea

Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke - Oulu South Crea.
Hankkeessa kartoitetaan kulttuurituotannon/luovan alan mikroyrityksiä ja aloittavia yrityksiä sekä yrittäjiksi aikovia. Hankkeessa kerätään tietoja hyvistä toimintamalleista, joilla voidaan vahvistaa kulttuurituotannon/ luovien alojen yritystoimintaa. Hankkeessa selvitetään kysyntää kulttuurituotannon yrittäjyydelle seutukuntien alueella kyselyin esim. kesätapahtumissa, matkailussa, hyvinvoinnissa jne. Kartoituksen jälkeen kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille suoritetaan kysely, jossa kysytään heidän tarpeitaan yritysneuvonnan, yrityshautomotoiminnan ja osuuskuntatoiminnan suhteen.

Toteutetaan 5 kpl seminaareja ja 5 kpl luentotilaisuuksia, joissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta ja osuuskuntatoiminnasta sekä tietoa ansaintalogiikasta, liikeidean kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja markkinointimahdollisuuksista.

Nihakin toiminta-alueella selvitetään lisäksi mahdollisuudet ja tarpeet Luovan studion perustamiseen. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille kehittämishanke tämän hankkeen jälkeen. Toteutetaan seminaareja ja luentotilaisuuksia, joissa annetaan tietoa esim. yritystoiminnan aloittamisesta ja osuuskuntatoiminnasta sekä tietoa ansaintalogiikasta, liikeidean kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja markkinointimahdollisuuksista. Järjestetään mahdollisuuksia toimijoille verkostoitua toisten alan toimijoiden kanssa ja järjestetään seminaarien yhteyteen kohtaamistilaisuuksia/ tapahtumia, joissa he voivat tuoda esille osaamistaan alueen muille yrittäjille ja toimijoille ja verkostoitua toisten yritysten kanssa. Hankkeessa järjestetään taidetyöpajoja, joissa hyödynnetään taiteilijoita ja taideopiskelijoita tai luovan alan yrittäjiä kouluttajina.

Taidetyöpajoissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta, luovuudesta ja osuuskuntayrittäjyydestä sekä annetaan mahdollisuus erilaisiin taide-elämyksiin. Ylivieskan seutukuntayhdistys toteuttaa taidetyöpajoja mm. Ylivieskatalo Akustiikassa ja Puuhkalan kotiseutumuseon tiloissa. Työpajoissa yhdistetään taideaineita yritystietouteen.

Taustaa
TEM määritteli luoviksi aloiksi vuonna 2013, toimialaluokitukseen perustuen, 58 toimialaa. Tämän mukaan Suomessa oli vuonna 2011 noin 17 600 luovien alojen yritystä, joiden yhteenlaskettu liike-vaihto oli 8,5 miljardia euroa.
Kesto
1.5.2016-31.12.2017
Hallinnoija ja kumppanit
päätoteuttaja Ylivieskan seutukuntayhdistys, toisena toteuttajana toimii Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Budjetti
149 000 euroa
Rahoittajat
ELY-keskus, maaseuturahasto


Hankkeen yhteystiedot

Ylivieskan seutukunta ry.
Merja Haukipuro
projektipäällikkö
Oulu South Crea - Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke
+358 44 325 8866
merja.haukipuro(at)ysk.fi

Aktivointivaihe päättyy v. 2017, tämän jälkeen mahdollisia uusia luovan alan hankkeita.

NIHAK

Luovan studion kehittäminen#OuluSouthCrea (Sosiaalisessa mediassa tapahtumatiedot)

Donetti