Osuuskuntien 

kehittäminen

Yritysryhmähanke 

Hakija / hankkeen hallinnoija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

Aikataulu: 1.2.2017 – 31.1.2018.

Hankkeen tarve ja tausta:

Alueellamme toimii kehittymiskykyisiä osuuskuntia. Niiden alla toimii kymmeniä pieniä yrityksiä. Osuuskunnat ovat kertoneet, että kehittämistä tarvitaan monella eri alueella. Muun muassa tarvittaisiin apua strategian uudistamiseen ja toiminnan perustarkoituksen selkiinnyttämiseen, hallinnon ja hallituksen osaamisen lisäämiseen eli hallitustyöskentelyn kehittämiseen, henkilöstön sitoutumiseen, taloudenhallintaan ja sen ymmärtämiseen, verotukseen, tiedottamiseen, viestintään, markkinointiin jne. Lisäksi osuuskunnat hyötyisivät verkostoitumisesta ja yhteisistä kehittämisosioista. On ideoitu esimerkiksi varamiesjärjestelmästä. Verkostoitumalla voitaisiin tarjota asiakkaille entistä parempaa palvelua ja samalla kehitettäisiin omaa toimintaa.

Tavoitteet

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää osuuskuntia palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin, tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan ja siten saamaan toisistaan tukea ja ideoita. Tavoitteena on, että osuuskunnat myös pitävät yhteyttä, kokoontuvat ja jatkavat verkostomaista toimintatapaa myös hankkeen jälkeen.

 Hankkeessa on tavoitteena tarjota osuuskunnille mahdollisuus kehittää toimintaansa esimerkiksi seuraavilla alueilla:

-          Sisäinen yrittäjyys ja siihen valmistautuminen

-          Uudenlaisen asenteen oppiminen: autetaan asiakasta ostamaan (tuoteajattelusta asiakaslähtöiseen palveluliiketoimintaan)

-          Hallinto / osuuskunnan omien yrittäjien hallinta (vastuut, toiminta, sopimukset, lainsäädäntö, omavalvonta jne.)

-          Talous

-          Viestintä (sosiaalinen media ym.), markkinointi, mainonta (sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat).

 Näillä kehittämistoimilla osuuskunnat verkostoituvat, tapahtuu vertaisoppimista, työhyvinvointi, oman työn hallinta, laatu ja osaaminen parantuvat, johtamiseen ja strategiatyöhön saadaan työkaluja.

Hakija

Hakija on seutukuntayhdistys, jonka yhtenä perustehtävänä on hallinnoida hankkeita.

Yhteys Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. Miten aikaisemmat hankkeet on huomioitu?

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea tukea muun muassa liiketoiminnan aloittamiseen, liiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen kasvattamiseen. Yritykset voivat hakea tukea myös tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. 

Ylivieskan seutukunnan hallinnoimassa ja Rieska-Leaderin rahoittamassa Minimikro- hankkeessa tuli esille osuuskuntien kehittämistarve. Toteuttaa Rieska-Leaderin alueellista strategiaa sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu

Toiminta-alueena on Ylivieskan seutukunta ja Rieska-Leaderin alue (Alavieska, Merijärvi, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi ja Ylivieska).

Hankkeen kohderyhmänä on valitut osuuskunnat ja niiden jäsenyritykset ja jäsenet. Jatkossa voi ryhmään liittyä myös muita osuuskuntia tai osuuskuntiin uusia yrityksiä. Tämä ei kuulu enää hankkeen toimenpiteisiin.

Hankkeeseen osuuskunnan kautta tuleville yrityksille ei ole toimialarajoituksia. Mukaan hyväksytään mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä (alle 50 henkeä työllistävät).

Hyödynsaajana ovat hankkeeseen kuuluvat osuuskunnat, niiden jäsenyritykset sekä myös valittava(t) asiantuntijayritys (-yritykset), joka saa arvokasta tietoa. Mikäli osuuskuntia saadaan kehitettyä, niiden kasvuhaasteisiin ja ongelmakohtiin saadaan apua, syntyy näihin uusia työpaikkoja ja sitä kautta liiketoiminnan kasvua alueelle. Tietysti yritykset itse saavat näin kasvua ja tuottoa. Ainakin yrittäjä itse saadaan pidettyä työllistettynä ja mahdollisesti yrityksen kasvun myötä syntyy myös uusia työpaikkoja. Mahdollisesti yrittäjyys osuuskunnassa voi olla harkinnan arvoinen.

Samalla, kun hankkeesta viestitään, olemassa olevat yritykset ja mahdolliset yritystoimintaa suunnittelevat, voivat kokea osuuskuntamallin yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Näin ainakin saadaan osuuskuntatietoisuutta kasvatettua.

Hankkeen kustannusarvio yhteensä 20.000 €

Lisätietoja hankkeesta: 

Sirpa Nevanperä, sirpa.nevanpera(at)ysk.fi 

tai puhelimitse 0408420704

 

Donetti