Sote-uudistuksessa useita avoimia kysymyksiä

Kuntien palvelutuotanto vaatii jatkossa yhtiöittämistä

Kuntien on annettava marraskuun alkuun mennessä lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista. Haastavaksi tehtävän tekee, että keskeisistä kysymyksistä esimerkiksi palveluverkkoon ja valinnanvapauteen liittyviä asioita on vielä avoinna.
Ylivieskan seutuhallitukselle sote-uudistuksen etenemisestä kävi kertomassa Kallion kuntayhtymän johtajan työstä virkavapaalla oleva Johanna Kiiskilä. Kiiskilä on asiantuntijana uudistusta maakunnallisesti valmistelevassa PoPSTer-hankkeessa, joka julkaisee väliraporttinsa lokakuussa.

- Tällä alueella yksi kiinnostava kysymys on, voivatko kunnat ja kuntayhtymät toimia jatkossa palveluntuottajina. Tämänhetkisen lainsäädännön tulkinnan mukaan ne eivät voi olla, Kiiskilä totesi.

Jos nykyiset kuntayhtymät jatkavat palveluiden järjestäjinä, toiminta on muutettava esimerkiksi liikelaitokseksi ja palveluja on yhtiöitettävä. Tämä on iso kysymys Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnille, joissa on tehty onnistuneesti kuntayhteistyötä sote-palveluissa. Tämä tuottamistapa on turvannut lähipalvelut kuntien asukkaille kustannustehokkaasti. Seutukunnan näkökulmasta suuri huolenaihe onkin palvelujen keskittymisuhka.

Myös valinnanvapauden suhteen lainvalmistelu on vielä kesken. Kiiskilän mukaan laaja valinnanvapaus saattaa saada vielä siirtymäaikaa vuoden 2019 jälkeen. Seutuhallituksen keskustelussa nousi huoleksi, miten valinnanvapautta voidaan toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa, jos markkinoita ei palvelujen tuottajille ole kaikkialla. Alueittain voi tulla erilaisia ratkaisuja, jotta ylipäätään voidaan turvata lakisääteiset palvelut harvaan asutuilla alueilla.

Uudistuksessa huolta aiheuttaa myös Oulaskankaan asema ja päivystystoiminnan säilyminen sekä amk-tasoisen koulutuksen tilanne. Seutuhallituksessa kysyttiin, onko lain valmistelussa lainkaan tunnistettu Oulaskankaan ympärillä olevaa varsin väkirikasta aluetta. Samoin ihmettelyä herätti, kuinka sairaanhoitopiiri ei ole onnistunut saamaan lääkäreitä Visalan sairaalaan.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteena on, että vuoden 2019 alussa kaikkien sote-palvelujen järjestäminen siirtyy 18 maakunnan vastuulle. Pohjois-Pohjanmaalla se tarkoittaa, että 22 000 ihmistä siirtyy uuden työnantajan alaisuuteen.

Jatkossa merkittävässä roolissa on maakunnan palvelulaitos, joka vastaa palvelujen tuottamisesta ja ostaa niitä tarvittaessa myös ulkopuolelta. Maakunnan palvelulaitoksella voi olla omia sote-yhtiöitä, jotka toimivat markkinoilla. Niiden rinnalla toimivat myös yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajat.

Seuturahoitusta oppimisympäristöihin

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedulle myönnettiin seuturahoitusta teollisuuden oppimisympäristöjen kehittämiseen. TOKE-hankkeelle myönnettiin yhteensä 18 000 euroa vuosille 2017–2020 toteutuneiden kustannusten mukaan.

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoimalle Lyhde-hankkeelle myönnettiin yhteensä 5000 euroa vuosille 2017 ja 2018. Hankkeen tarkoitus on kehittää pienten sote-yritysten valmiuksia vastata maakunnan sote-uudistukseen.

Centrialle sai seuturahoitusta vuosille 2017–2018 yhteensä 3000 euroa Sievin alueellisen digiajan tuotantopuiston AIKO -hankkeeseen. Hankkeessa kootaan tuotannollisia yrityksiä työpajoihin ja luodaan kansallista yhteistyöverkostoa.

Lisätietoa: Timo Kiema, puh. 050 590 8044

Julkaistu 28.09.2016

Donetti