Ylivieskan seutukunta

Ylivieskan seutukunta on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva, kuuden elinvoimaisen kunnan muodostama alue.

Yhdistyksen tehtävänä on yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää kuntien välistä yhteistyötä. Seutukunta parantaa alueen yritystoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä hanketoiminnan avulla, sekä tuo esille alueen saavutettavuutta ja tunnettuutta.  Seudulliset hankkeet aktivoivat samalla toimijoiden välistä yhteistyötä.​

Ylivieskan seutukunta

Seutuhallitus kokoontui

Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus kokoontui 22.11. Työvoiman saatavuus, II-asteen koulutuksen Jedun ja korkeakoulutuksen osalta Ylivieskan Centrian ja Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikön roolit alueella nousivat keskeiseksi asiaksi ja samalla synnyttivät laajaa keskustelua. Yrityksistä saadun palautteen mukaan siirtyminen monimuotototeutukseen ja koulutusresurssien vähentyminen Ylivieskan Centriassa on johtanut siihen, ettei työharjoittelijoita ja näin uutta osaavaa työvoimaa Centriasta saada enää yrityksiin. Työharjoittelu ja koulutusajan aikana tapahtuva oppilaitosyhteistyö on yksi keskeinen tekijä yritysten uuden työvoiman saamiseen. Hyviä esimerkkejä yrityksillä on yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, mutta nyt elinkeinoelämän korkeasuhdanteeseen osunut koulutuksen reformi niin korkea- kuin II-asteen koulutuksessa ja rajut muutokset oppilaitosten opetuksessa huolestuttavat yrityksiä ja kuntapäättäjiä alueella.

Lue lisää

Act Now! -hanke toimii Ylivieskan seudulla

Tule mukaan hyödyntämään Euroopan suurinta energiaresurssia, joka syntyy kerros- ja rivitalojen energiansäästöstä! Paikallisilla julkisilla toimijoilla on tässä keskeinen rooli, koska he vastaavat investoinneista energiatehokkuuteen omissa kiinteistöissään. Kansalaisia lähellä olevina toimijoina he näyttävät esimerkkiä ja aktivoivat alan liiketoimintaa omilla investoinneillaan. Tällä hetkellä tämä potentiaali on jäänyt osin hyödyntämättä. Kyky määritellä ja toimeenpanna energiatehokkuusratkaisuja ja niiden rahoitusta ei olekaan tilanteen tarvitsemalla tasolla. Hankkeeseen osallistuu kuntia/kuntaomisteisia kehitys- ja julkisia tutkimus- ja kehitysorganisaatioita Itämeren Interreg -alueelta Puolasta, Saksasta, Ruotsista, Tanskasta, Suomesta (Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikkö ja Ylivieskan seutukuntayhdistys), Latviasta ja liitännäisparterina Venäjältä.

Lue lisää

Kulttuurikyselyn tulokset

Kulttuurikyselyn tuloksilla kulttuuria kehittämään Ylivieskan seudulla ja Kärsämäellä toteutettava Kulttuuristartti-hanke julkaisee kulttuurikyselyn tulokset. Kulttuurikyselyyn vastasi yhteensä 248 henkilöä.

Lue lisää

Kulttuuristartti - Luovien kokeilujen kautta osallistujaksi

Kulttuuristartti-hanke käynnistyi Hanke osallistaa kulttuuripalveluiden ei-kävijät

Lue lisää

Kulttuurikyselyn tulokset Ylivieskan seutu

Lataa

Kulttuurikyselyn tulokset Kärsämäki

Lataa

Kulttuurikyselyn tulokset diagrammi, Mistä saat tietoa?

Lataa

Oulu South Crea RAPORTTI

Lataa

Pöytäkirja 24.9.2019

Lataa

Seutuvaltuuston pöytäkirja 4.6.2019

Lataa

Esityslista 24.9.2019

Lataa

Pöytäkirja 23.5.2019

Lataa
Ylivieskan Seutukunta sosiaalisessa mediassa
Donetti