My Way 

My Way : Minun Polkuni -hankkeen tavoitteena on korkea- ja keskiasteen koulutettujen työttömien ja työttömyysuhan alaisten ihmisten työllisyyden edistäminen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen. Hanke tarjoaa työttömyyden alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia osaamisen hyödyntämiseen sekä tukea työnhakuprosessia laadukkaiden valmennusten ja vertaistuen avulla sekä yritysyhteistyöllä.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kolmea osa-aluetta, joiden tavoitteena on vahvistaa hankkeen osallistujien minäkuvaa sekä parantaa sopeutumiskykyä muutostilanteissa ja edistää yrittäjyyttä ja työllistymistä. Tavoitteena on myös edistää kuntien ja seutukuntien toimintatapaa ja palveluosaamista työttömän palvelupolulla. Hanke palvelee yrityksiä luomalla kohtaamisia työnhakijoiden ja rekrytoivien yritysten välille mätsäystapahtumien avulla.

Kohderyhmä: Hankkeen ydinkohderyhmää ovat korkeakoulutetut ja keskiasteen koulutuksen saaneet, alle 1 vuoden työttömänä olleet työnhakijat ja työttömyysuhan alaisina olevat. Hankkeen toimenpiteet palvelevat myös opiskelujen loppuvaiheessa olevia ja vastavalmistuneita korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoita, perhevapaalta työelämään palaavia ja paluuta suunnittelevia, paluumuuttajia ja uranvaihtajia.

My Way : Minun Polkuni -hankkeen osa-alueet:

1.    Hyvinvointipolku - Kokonaisvaltaisesti hyvinvointia edistävät valmennukset

My Way : Minun Polkuni -hanke kehittää ja toteuttaa valmennuksia, joiden avulla vahvistetaan osallistujien minäkuvaa ja omien taitojen havainnoimiskykyä. Toimenpiteet toteutetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, monialaisten asiantuntijoiden vetäminä, toisistaan erillisinä sisällöltään laadukkaina valmennuksina. Valmennukset järjestetään ”Liikkuvat palvelut” –toimintamallilla, yhdistäen usealla paikkakunnalla järjestettäviä lähivalmennuksia sekä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Valmennuksia toteutetaan seminaareina, työpajoina ja keskustelutilaisuuksina.

Esimerkkejä hyvinvointipolun valmennusten teemoista:

• Mentaali- eli henkinen valmennus

• Innostuspaja

• Taitopaja (oman osaamisen tuotteistaminen)

• Tyylipaja (kehon kieli, työpukeutuminen ja tapatietous)

• Terveysklinikka

• CV-paja

• Työhaastattelusparraus

• Vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojen paja

• Markkinointi-, myynti- ja taloustaitojen paja

• Palvelumuotoilun paja

• Vertaistukipaja 


2.    Osuuskuntaklinikka - Osallisuutta työskentelystä osuuskunnassa


My Way : Minun Polkuni -hankkeen tavoitteena on tutustuttaa hankkeen osallistujia osuuskuntatoimintaan, ja työllistymismahdollisuuksiin pienten työtehtävien kautta. Osallistujille tarjotaan ohjaus- ja valmennuspalvelua osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista työllistymisen muotona ja toiminnan aloittamiseksi. Osuuskuntaklinikalla on mahdollisuus tutustua osuuskuntayrittäjyyteen ja kuulla osuuskuntayrittäjien tarinoita.

3.    Mätsäyspiste - Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

My Way : Minun Polkuni -hankkeessa kartoitetaan yritysten asiantuntijatyövoiman tarvetta ja edistetään hankkeen osallistujien ja yritysten vuoropuhelua ja verkostoitumista. Hanke järjestää yrityskontaktipäiviä ja tutustumiskäyntejä alueen yrityksiin ja luo tilaisuuksia hankkeen osallistujille markkinoida osaamistaan ja palveluitaan, sekä yrityksille esitellä toimintaansa ja työmahdollisuuksia. Liikkuvat palvelut -toimintamalli edistää myös aluemarkkinointia tekemällä toiminta-alueen kuntia tutuiksi hankkeen osallistujille.

Kesto:01/2017 – 02/2019 (26 kk)

Toteutusalue: Oulun Eteläisen alueen 3 seutukuntaa: Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunta


Hallinnoija: Ylivieskan seutukunta

Donetti